ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА „ХЕМУС 2020“

На 01.10.2020 г. в рамките на XIV Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020 – отбрана, антитероризъм и сигурност“ се проведе Десетата международна научна конференция на тема „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“. Съорганизатори на събитието бяха Институтът по отбрана “Проф. Цветан Лазаров“ и Фондация „Хемус-95“.

Участие взеха над 130 делегати и гости от страната и чужбина, както следва: от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и други структури на държавното централно управление, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система, академичната общност, военни дипломатически представители и представители на български и чуждестранни фирми и организации от отбранителната индустрия. Изнесени бяха над 70 научни доклада.

Конференцията бе открита от директора на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков. В приветствията си към присъстващите и двамата зам.-министри на отбраната г-н Анатолий Величков и генерал-лейтенант (о. р.) Атанас Запрянов се обединиха около тезата, че използването на възможностите на науката за изграждането на съвременни отбранителни способности на въоръжените сили е приоритет на Министерството на отбраната.

Г-н Величков подчерта, че в годините на недофинансиране на отбраната не можаха да бъдат реализирани много програми, които гарантират научно-развойна и научно-образователна дейност. Понастоящем има много нови възможности за изследвания в областта на отбраната, които имат ясна тематика и могат да разчитат на финансиране от европейски програми и подкрепа на Министерството на отбраната. В това отношение г-н Величков благодари на директора и зам.-директора на Института по отбрана за споделения от тях положителен опит пред участниците в Индустриалния форум относно успешното включване и участие на Института в научни проекти и експерименти в рамките на ЕС и НАТО. Според оценката на зам.-министъра на отбраната г-н Атанас Запрянов стратегическият преглед на отбраната с хоризонт 2032 г. фокусът се поставя върху постигането на нов, модерен облик на Българската армия и тук той изтъкна съществената роля на научната общност. Подчерта, че иновациите са в основата на постигането на превъзходство в съвременните операции. Не можем да си позволим да изоставаме в такива области, като киберпространство, биотехнологии, изкуствен интелект, роботика и др.

Сред основните акценти на научния форум бяха перспективите пред военно-образователната система, което обяснява и участието на висшите военно-образователни институции в първата пленарна сесия, модератор на която беше зам.-директорът на Института по отбрана полк. доц. д-р Николай Стоянов. Доклади изнесоха началникът на НВУ „В. Левски“ – Велико Търново полк. Иван Маламов, зам.-началникът на ВА „Г. С. Раковски“ полк. д-р доц. Димитър Ташков и помощник-ректорът на ВВВУ „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия полк. (о. р.) инж. Ангел Георгиев.

Интерес сред участниците предизвикаха и другите две пленарни сесии, по време на които бяха споделени и дискутирани научни изследвания и решения в областта на отбраната и сигурността, тематично ориентирани към направленията въоръжение, бойни системи и технологии, комуникационни системи, киберсигурност, военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.

Форумът премина при засилен интерес и очакван от организаторите успех.