Докторски програми - removed

по които Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” има право да обучава, както военнослужещи и цивилни служители, така и кандидати извън МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА

„Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

от професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Срок на валидност на акредитацията до 23.11.2024 г.

 

„Оптични лазерни уреди и методи”

от професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Срок на валидност на акредитацията до 23.11.2024 г.

 

„Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура”

от професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Срок на валидност на акредитацията до 23.11.2023 г.

 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Срок на валидност на акредитацията до 14.12.2024 г.

 

„Радиолокация и радионавигация”

от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Срок на валидност на акредитацията до 30.11.2023 г.

 

„Радиопредавателна и радиоприемна техника”

от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Срок на валидност на акредитацията до 30.11.2024 г.

 

 „Информационни технологии и кибер сигурност”

от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Срок на валидност на акредитацията до 30.11.2023 г.

 

 „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати”

от професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Срок на валидност на акредитацията до 14.12.2023 г.

 

„Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната”

от професионално направление 5.10 Химични технологии

Срок на валидност на акредитацията до 16.11.2023 г.

 

За повече информация, вижте ТУК (Сайт на МОН) и ТУК (Сайт на НАОА)